Bestyrelse

Bestyrelse

I henhold til Gyldendals vedtægter vælges bestyrelsen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den ordinære generalforsamling i april 2022 er alle generalforsamlingsvalgte medlemmer således på valg. Den siddende bestyrelse valgt af generalforsamlingen er lige nu repræsenteret ved to kvinder og tre mænd.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af medarbejderne vælges for fire år ad gangen. Der afholdtes medarbejdervalg i 2018.

Poul Erik Tøjner
Formand
Formand
 
Museumsdirektør, Louisiana, født 1959
Indtrådt i bestyrelsen 2004 og senest genvalgt i 2021
Ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af tilknytning til Museumsfonden af 7. december 1966
 
Direktør for
Museumsfonden af 7. december 1966
Louisiana-Fonden
 
Medlem af bestyrelsen for
C.L. Davids Fond og Samling
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
 
Aktier i Gyldendal: 0
Poul Tøjner
Gregers Wedell-Wedellsborg

Næstformand

Adm. direktør, Matas A/S, født 1972
Indtrådt i bestyrelsen 2016 og senest genvalgt i 2021
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen
Vallø Stift
Dansk Erhverv
Toms Gruppens Fond (Gerda & Victor B. Strands Fond)
Bestyrelsesformand for fire Matas A/S-datterselskaber

Aktier i Gyldendal: 0

Gregers Wedell-Wedellsborg
Malene Bendtsen

Product Owner (PO), Gyldendal Uddannelse, født 1963
Valgt af medarbejderne i selskabet i 2022

Aktier i Gyldendal: 0

Claus Gregersen
Adm. direktør for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og adm. direktor i CAF Invest A/S, født 1961.
Indtrådt i bestyrelsen 2018 og senest genvalgt i 2021
Ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af tilknytning til Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab
 
Medlem af bestyrelsen i
Skandinavisk Holding A/S (formand)
Skodsborg Sundhedscenter A/S (formand)
Kurhotel Skodsborg A/S
Rungsted Sundpark A/S (formand)
Skodsborg Sundpark A/S (formand)
The Scandinavian ApS
STG Gavefonden
Jeudan A/S (næstformand)
Scandinavian Tobacco Group A/S
Fritz Hansen A/S
Tivoli A/S
Axcel Future
Aktive Ejere
 
Aktier i Gyldendal: 1.175 B-aktier
Lars Schmidt Møller

Forlagsredaktør, Gyldendal Uddannelse, født 1972
Valgt af medarbejderne i selskabet i 2022

Aktier i Gyldendal: 0

Kewin Bent Pedersen

IT forretningsansvarlig, MentorDanmark ApS, født 1992
Valgt af medarbejderne i koncernen i 2022

Aktier i Gyldendal: 0

Lene Tanggaard Pedersen

Rektor, Designskolen Kolding. Professor ved Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet, født 1973.
Indtrådt i bestyrelsen i 2020 og senest genvalgt i 2021.
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af bestyrelsen i
Dansk Designcenter
Lifestyle and Design Cluster Herning
Gregers Sørensen og hustrus fond
Fonden Ungdomsøen
Medlem af Museumsrådet ved Statens Museum for Kunst
Medlem af hovedbestyrelsen for Jysk Børneforsorg
Medlem af Spejdernes Komité

Aktier i Gyldendal: 0

Tine Thygesen

Startup investor, født 1980.
Indtrådt i bestyrelsen i 2021.
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af bestyrelsen i

Dagbladet Information A/S
Coop Invest A/S
Den danske Klimaskovfond
Formand for Innovationsfondens Innofounder Komité
Medlem af regeringens grønne iværksætterpanel

Aktier i Gyldendal: 0