Bestyrelse

Bestyrelse

I henhold til Gyldendals vedtægter vælges bestyrelsen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den ordinære generalforsamling i april 2021 er alle generalforsamlingsvalgte medlemmer således på valg. Den siddende bestyrelse valgt af generalforsamlingen er lige nu repræsenteret ved to kvinder og tre mænd.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af medarbejderne vælges for fire år ad gangen. Der afholdtes medarbejdervalg i 2018.

Poul Erik Tøjner
Formand
Formand
 
Museumsdirektør, Louisiana, født 1959
Indtrådt i bestyrelsen 2004 og senest genvalgt i 2021
Ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af tilknytning til Museumsfonden af 7. december 1966
 
Direktør for
Museumsfonden af 7. december 1966
Louisiana-Fonden
 
Medlem af bestyrelsen for
C.L. Davids Fond og Samling
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
 
Aktier i Gyldendal: 0
Poul Tøjner
Gregers Wedell-Wedellsborg

Næstformand

Adm. direktør, Matas A/S, født 1972
Indtrådt i bestyrelsen 2016 og senest genvalgt i 2021
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen
Vallø Stift
Dansk Erhverv
Toms Gruppens Fond (Gerda & Victor B. Strands Fond)
Bestyrelsesformand for seks Matas A/S-datterselskaber

Aktier i Gyldendal: 0

Gregers Wedell-Wedellsborg
Karen Dinesen
Redaktør, Gyldendal Uddannelse, født 1974
Valgt af medarbejderne i selskabet i 2014 og senest genvalgt i 2021
 
Aktier i Gyldendal: 0
 
Karen Dinesen
Claus Gregersen
Adm. direktør for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og adm. direktor i CAF Invest A/S, født 1961.
Indtrådt i bestyrelsen 2018 og senest genvalgt i 2021
Ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af tilknytning til Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab
 
Medlem af bestyrelsen i
Skandinavisk Holding A/S (formand)
Skodsborg Sundhedscenter A/S (formand)
Rungsted Sundpark A/S (formand)
Skodsborg Sundpark A/S (formand)
Scandinavian Tobacco Group's gavefond (formand)
Jeudan A/S (næstformand)
Scandinavian Tobacco Group A/S
Fritz Hansen A/S
Tivoli A/S
Axcel Future
Aktive Ejere
 
Aktier i Gyldendal: 1.175 B-aktier
Johanne Katz
Seniorredaktør, Gyldendal Børn & Unge, født 1967
Valgt af medarbejderne i selskabet i 2018 og senest genvalgt i 2021
 
Aktier i Gyldendal: 0
Henning Persson
Redaktør, Hans Reitzels Forlag, Gyldendal Uddannelse, født 1959
Valgt af medarbejderne i koncernen ved suppleringsvalg i 2012 og senest genvalgt i 2021
 
Aktier i Gyldendal: 0
 

 
Henning Persson
Lene Tanggaard Pedersen

Rektor, Designskolen Kolding. Professor ved Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet, født 1973.
Indtrådt i bestyrelsen i 2020 og senest genvalgt i 2021.
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af bestyrelsen i
Nordjyske Medier A/S
Fonden Roskilde Festival
Danske Designcenter
Lifestyle and Design Cluster Herning
Gregers Sørensen og hustrus fond
Fonden Ungdomsøen
Medlem af Museumsrådet ved Statens Museum for Kunst
Medlem af hovedbestyrelsen for Jysk Børneforsorg

Aktier i Gyldendal: 0

Tine Thygesen

Startup investor, født 1980.
Indtrådt i bestyrelsen i 2021.
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af bestyrelsen i

Mesh Community DK (formand)
Dagbladet Information A/S
Rockstart Ventures & Accelerators (NL)
Mesh Community AS (N)

Aktier i Gyldendal: 0