Bestyrelse

Bestyrelse

I henhold til Gyldendals vedtægter vælges bestyrelsen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den ordinære generalforsamling i april 2020 er alle generalforsamlingsvalgte medlemmer således på valg. Den siddende bestyrelse valgt af generalforsamlingen er lige nu repræsenteret ved en kvinde og tre mænd.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af medarbejderne vælges for fire år ad gangen. Der afholdtes medarbejdervalg i 2018.

Poul Erik Tøjner
Formand
Formand
 
Museumsdirektør, Louisiana, født 1959
Indtrådt i bestyrelsen 2004 og senest genvalgt i 2016
Ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af tilknytning til Museumsfonden af 7. december 1966
 
Direktør for
Museumsfonden af 7. december 1966
Louisiana-Fonden
 
Medlem af bestyrelsen for
C.L. Davids Fond og Samling
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
 
Aktier i Gyldendal: 0
Poul Tøjner
Gregers Wedell-Wedellsborg

Næstformand

Adm. direktør, Matas A/S, født 1972
Indtrådt i bestyrelsen 2016
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen
Vallø Stift
Dansk Erhverv
Bestyrelsesformand for seks Matas A/S-datterselskaber

Aktier i Gyldendal: 0

Gregers Wedell-Wedellsborg
Karen Dinesen
Redaktør, Gyldendal Uddannelse, født 1974
Valgt af medarbejderne i selskabet i 2014
 
Aktier i Gyldendal: 0
 
Karen Dinesen
Claus Gregersen
Adm. direktør for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, født 1961.
Indtrådt i bestyrelsen 2018
Ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af tilknytning til Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab
 
Medlem af bestyrelsen i
Vækstfonden (formand)
Skandinavisk Holding A/S (formand)
Skodsborg Sundhedscenter A/S (formand)
Rungsted Sundpark A/S (formand)
Skodsborg Sundpark A/S (formand)
Jeudan A/S (næstformand)
Fritz Hansen A/S
Tivoli A/S
Axcel Future
 
Aktier i Gyldendal: 1.175
Johanne Katz
Seniorredaktør, Gyldendal Børn & Unge, født 1967
Valgt af medarbejderne i selskabet i 2018
 
Aktier i Gyldendal: 0
Henning Persson
Redaktør, Hans Reitzels Forlag, Gyldendal Uddannelse, født 1959
Valgt af medarbejderne i koncernen ved suppleringsvalg i 2012 og genvalgt i 2014
 
Aktier i Gyldendal: 0
 

 
Henning Persson
Mette Lykke Ravn

Iværksætter og adm. direktør i Too Good To Go, født 1981
Indtrådt i bestyrelsen 2016
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen i
Too Good To Go Holding ApS

 

Aktier i Gyldendal: 0

 

 

Mette Ravn