Generalforsamling 20. april 2021

Generalforsamling 20. april 2021

Gyldendal afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 20. april 2021 kl. 15.30.

På grund af COVID-19-restriktionerne og af hensyn til alles sikkerhed afholdes den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde.

Alle aktionærer kan i stedet deltage via VP Securities A/S’ generalforsamlingsportal (“Generalforsamlingsportalen”), hvor aktionærerne kan livestreame, afgive stemme og indsende skriftlige spørgsmål via en chat-funktion under generalforsamlingen.

Dagsorden og anden information om generalforsamlingen kan læses nedenfor.

 

Selskabets kapital udgør 20.400.000 kr. fordelt i aktier af 20 kr., i alt 1.020.000 stk. Af aktiekapitalen er 10.200.000 kr. A-aktier og 10.200.000 kr. B-aktier svarende til 510.000 stk. aktier i hver aktie-klasse. Hver A-aktie på 20 kr. giver én stemme. B-aktier giver ikke stemmeret. Selskabet ejer 60 stk. A-aktier og 9.370 stk. B-aktier. Det samlede antal stemmer eksklusive selskabets egne aktier udgør således 509.940 stk., og den samlede aktiekapital eksklusive selskabets egne aktier udgør i alt 1.010.570 stk.

 

Ved eventuelle spørgsmål kan henvendelse ske til:
 

Gyldendal A/S

Att. Koncernsekretariatet

Klareboderne 3

1001 København K

Tel: 3375 5572

Mail: aktionaerservice@gyldendal.dk