5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen

5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen

  2020 2019 2018 2017 2016
Resultatopgørelse i mio. kr.          
Nettoomsætning 900,4 880,7 853,5 863,0 832,7
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 128,8 107,1 72,7 85,0 89,6
Driftsresultat før særlige poster og resultat af kapitalandele (EBIT) 8,7 37,2 19,9 44,8 64,3
Driftsresultat før særlige poster 8,7 35,3 19,9 44,8 64,3
Resultat før finansielle poster 8,7 32,5 19,7 44,8 64,3
Resultat af finansielle poster, netto -3,4 -1,6 1,0 0,5 (0,7)
Resultat før skat  5,3 20,9 20,7 45,3 63,6
Årets resultat  0,7 17,1 16,1 34,4 50,3
Totalindkomst 0,9 17,0 16,1 34,4 50,3
Balance i mio. kr.          
Balancesum 809,2 839,3 751,2 759,0 793,8
Nettoarbejdskapital (NWC) -2,7 45,9 53,8 102,1 146,7
Investeret kapital, inkl. goodwill 339,4 426,5 354,6 363,7 344,7
Investeringer i immaterielle aktiver 68,6 112,5 84,3 91,7 68,1
Investeringer i materielle aktiver 11,0 2,2 8,6 7,9 14,5
Nettorentebærende gæld (netto-aktiver) -104,5 -0,4 -103,7 -102,2 -105,7
Egenkapital 407,1 402,7 449,4 453,6 439,4
Pengestrømme i mio. kr.          
Årets forskydning i likvider 38,0 14,7 24,7 64,5 -70,0
Årets nettoinvestering i aktiver 76,3 102,4 49,9 29,0 76,0
Regnskabsrelaterede nøgletal i %          
EBITDA-margin 14,3 12,2 8,5 9,9 10,8
EBIT-margin 1,0 4,2 2,3 5,2 7,7
Margin af Driftsresultat før særlige poster 1,0 4,0 2,3 5,2 7,7
Margin af Resultat før finansielle poster 1,0 2,6 2,3 5,2 7,7
Afkast på investeret kapital inkl. goodwill (ROIC incl. goodwill) 2,3 9,5 5,6 12,3 21,6
Finansiel gearing -25,7 -0,1 -23,1 -22,5 -24,1
Soliditetsgrad 50,3 48,0 59,8 59,8 55,4
Egenkapitalforrentning 0,2 4,0 3,6 7,7 11,9
Andre oplysninger          
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 509 460 462 448 430
Aktuel EPS, resultat pr. aktie, kr. 3,40 15,96 15,17 33,53 49,37
Udbytte pr. aktie, kr. 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00