5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen

5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen

  2018 2017 2016 2015 2014
Resultatopgørelse i mio. kr.          
Nettoomsætning 853,5 863,0 832,7 830,3 852,1
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 72,7 85,0 89,6 98,2 87,3
Driftsresultat (EBITA) 19,9 44,8 64,3 76,6 71,0
Resultat før finansielle poster (EBIT) 19,7 44,8 64,3 76,6 70,4
Resultat af finansielle poster, netto 1,0 0,5 (0,7) 2,7 2,0
Resultat før skat (af fortsættende aktiviteter) 20,7 45,3 63,6 76,6 69,0
Årets resultat (af fortsættende aktiviteter) 16,1 34,4 50,3 55,4 55,3
Årets resultat af ophørte aktiviteter          
Totalindkomst 16,1 34,4 50,3 55,4 55,3
Balance i mio. kr.          
Balancesum 751,2 759,0 793,8 712,0 748,7
Nettoarbejdskapital (NWC) 53,8 102,1 146,7 105,7 25,2
Investeret kapital, inkl. goodwill 354,6 363,7 344,7 250,1 248,1
Investeringer i immaterielle aktiver 84,3 91,7 68,1 33,6 12,9
Investeringer i materielle aktiver 8,6 7,9 14,5 10,3 9,6
Nettorentebærende gæld -103,7 -102,2 -105,7 -168,3 -143,0
Egenkapital 449,4 453,6 439,4 409,3 368,3
Pengestrømme i mio. kr.          
Årets forskydning i likvider 24,7 64,5 -70,0 -84,3 0,0
Årets nettoinvestering i aktiver 49,9 29,0 76,0 55,6 77,0
Regnskabsrelaterede nøgletal i %          
Overskudsgrad (EBITDA-margin) 8,5 9,9 10,8 11,8 10,2
Overskudsgrad (EBITA-margin) 2,3 5,2 7,7 9,2 8,3
Overskudsgrad (EBIT-margin) 2,3 5,2 7,7 9,2 8,3
Afkast på investeret kapital inkl. goodwill (ROIC incl. goodwill) 5,5 12,7 21,6 30,7 24,7
Finansiel gearing -23,1 -22,5 -24,1 -41,1 -38,8
Soliditetsgrad 59,8 59,8 55,4 57,5 49,2
Egenkapitalforrentning 3,6 7,7 11,9 15,7 16,9
Andre oplysninger          
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 462 448 430 403 388
Aktuel EPS, resultat pr. aktie, kr. 15,17 33,53 49,37 60,14 58,40
Udbytte pr. aktie, kr. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

* Sammenligningstal for 2013 er ikke tilpasset som følge af salget af distributionsvirksomheden Nordisk Bog Center A/S og som følge af ændring af indregning af omsætning for Publizon A/S i 2015.