Regnskaber

Regnskaber

Omsætningen steg med 3 % til 881 mio. kr., og driftsresultatet før særlige poster steg med 17 mio. kr. til 37 mio. kr. Der blev i 2019 gennemført omstruktureringer, herunder integration af Rosinante & Co i Gyldendal, som medførte engangsomkostninger på 13 mio. kr. Resultat før skat (efter særlige poster) landede på 21 mio. kr. og var på samme niveau som i 2018. Omsætning og resultat før skat svarede til forventningerne.

I januar 2019 gennemførtes overtagelsen af MentorDanmark, som i juli 2019 overtog det fulde ejerskab af MentorNorge. Koncernen er herefter markedsledende for udbud af privat lektiehjælp i både Danmark og Norge.

Hvor omsætningsvæksten blev opnået fra nye virksomheder på uddannelses- og læringsområdet, blev resultatforbedringen opnået i trade-området ved forbedring af dækningsgraden og reducerede omkostninger.

Adm. direktør Morten Hesseldahl udtaler om årsrapporten: ”Jeg er især tilfreds med, at de mange strategiske forandringer begynder at give mærkbar og positiv effekt på den basale indtjening. De tilkøbte virksomheder giver vækst i omsætningen, og driftsresultatet før særlige poster er forbedret med 17 mio. kr. – ikke mindst som resultat af et stærkt ledelsesmæssigt fokus på lønsomhed i udgivelsesporteføljerne. Hertil kommer, at de gennemførte omstruktureringer stiller os i en bedre position til de kommende år.”

Årets økonomiske nøgletal er:

  • Vækst i omsætningen på 3 % (881 mio. kr. mod 854 mio. kr. i 2018)
  • Forbedring af driftsresultatet før særlige poster med 17 mio. kr.
  • EBITA-marginen før særlige poster blev 4,2 % (2,3 % i 2018)
  • Årets resultat før skat blev 21 mio. kr. (21 mio. kr. i 2018). Resultatet efter skat blev 17 mio. kr. mod 16 mio. kr. i 2018
  • Der blev investeret 115 mio. kr. (93 mio. kr. i 2018), hvoraf 53 mio. kr. var tilkøb af virksomheder
  • Den investerede kapital blev forrentet med 9,5 % (5,5 % i 2018)
  • Egenkapitalen blev forrentet med 4,0 % (3,6 % i 2018), og soliditetsgraden var 47,4 % (59,8 % i 2018)
  • Koncernen har ingen finansiel nettogæld, og likviditetsberedskabet er betryggende.

 

De iværksatte optimeringer og omstruktureringer vil i 2020 medføre en fortsat forbedring af driftsresultatet (EBIT). Langsigtede investeringer i abonnementskoncepter og Gyldendals 250-års jubilæum påvirker derimod resultatet i 2020 negativt. På dette grundlag forventer koncernen i 2020 en omsætning, der er lidt højere end i 2019, og et driftsresultat (EBIT), som er på samme niveau som driftsresultatet efter særlige poster i 2019.

 

København, den 6. februar 2020
GYLDENDAL A/S