Regnskaber

Regnskaber

Resultatfremgang i Gyldendal trods store driftsinvesteringer.

Bestyrelsen for Gyldendal har i dag godkendt årsrapporten for 2021. Omsætning og driftsresultat er på niveau med udmelding ved indgang til året.

Adm. direktør Morten Hesseldahl udtaler: ”I et år præget af en uforudsigelig pandemi er det tilfredsstillende, at vi kan leve op til vores forventninger fra begyndelsen af året og levere en markant forbedring af resultatet i forhold til året forinden. Vores uddannelsesforretning fortsætter med at præstere stærkt, selvom pandemien lagde en dæmper på fremgangen i vækstområdet Mentor. Det almene litteraturmarked gennemgår strukturelle forandringer, ikke mindst drevet af digitalisering, og vi har i den del af vores forretning gennemført en lang række tiltag for at tilpasse os til en ny virkelighed. Endelig har vi fortsat med at investere i vores litteraturstreamingtjeneste Chapter, som nu er den næststørste aktør på det marked, hvilket er en strategisk satsning for at sikre et effektivt marked”.

Omsætningen i 2021 blev 935 mio. kr. (900 mio. kr. i 2020), og driftsresultatet (EBIT) blev 42 mio. kr. (9 mio. kr. i 2020). EBIT er påvirket af investering i Chapter, som har driftsunderskud på 33 mio. kr. EBIT eksklusive Chapter er 75 mio. kr. svarende til 8 % af omsætningen.

Omsætningsforøgelsen på 4 % i forhold til 2020 kommer primært fra de nyeste forretningsområder (Mentor, Chapter og Word Audio Publishing International). Den organiske vækst har været ca. 1 %. Både på uddannelsesområdet og trade-området opleves vækst i salget af digitale produkter, som steg med 12 % i 2021 og udgjorde 411 mio. kr. svarende til 44 % af omsætningen.

Der er vækst i markedet for lydbøger, og der er en hård kamp i streamingmarkedet om kunder. Gyldendals lydbogstjeneste Chapter kom langsommere fra start end forventet, men Chapter er fortsat en strategisk vigtig prioritet for Gyldendal. Det lykkedes i slutningen af 2021 Chapter at indgå partnerskabsaftale med Telmore, som medvirker til, at Chapter nu er landets 2. mest benyttede lydbogstjeneste. Gyldendal har i 2021 taget fuldt ejerskab over streamingtjenesten Chapter.

De samlede investeringer udgjorde 176 mio. kr. i 2021 (80 mio. kr. i 2020), som især var præget af købet af Word Audio Publishing International for 76 mio. kr. De øgede investeringer, ændring i arbejdskapital og køb af minoritetspost i Mentorforretningen har betydet, at den nettorentebærende gæld er forøget til 36 mio. kr. ultimo 2021 (nettorentebærende indestående på 105 mio. kr. ultimo 2020). Gyldendal har ved udgangen af 2021 fortsat en solid finansiel position.

Resultat før skat blev 40 mio. kr. (5 mio. kr. i 2020). Årets resultat efter skat blev 24 mio. kr. (1 mio. kr. i 2020). Egenkapitalforrentningen blev 5,8 % i 2021 (0,2 % i 2020), og afkast på den investerede kapital blev 10,3 % i 2021 (2,3 % i 2020). Bestyrelsen er tilfreds med årets resultat.

Gyldendal forventer i 2022 en omsætning på ca. 940-980 mio. kr. (935 mio. kr. i 2021) og et driftsresultat (EBIT) på 35-50 mio. kr. (42 mio. kr. i 2021). Der er i forventningerne ikke inkluderet eventuelle virksomhedstransaktioner.

Bestyrelsen foreslår, at der betales et uændret udbytte til aktionærerne på 20 kr. pr. aktie. Generalforsamling afholdes den 7. april 2022.

Gyldendals årsrapport 2021 er vedhæftet denne meddelelse i to versioner. Rapporten i ESEF-versionen (.zip-filen) er den gældende officielle version.

For yderligere oplysninger:
Adm. direktør Morten Hesseldahl
 

København, 8. februar 2022
GYLDENDAL A/S