Bestyrelse

Bestyrelse

I henhold til Gyldendals vedtægter vælges bestyrelsen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den ordinære generalforsamling i april 2015 er alle generalforsamlingsvalgte medlemmer således på valg. Den siddende bestyrelse valgt af generalforsamlingen er repræsenteret ved to kvinder og tre mænd.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af medarbejderne vælges for fire år ad gangen. Der afholdtes medarbejdervalg i 2014.

Poul Erik Tøjner
Formand
Formand
 
Museumsdirektør, Louisiana, født 1959
Indtrådt i bestyrelsen 2004 og senest genvalgt i 2016
Ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af tilknytning til Museumsfonden af 7. december 1966
 
Direktør for
Museumsfonden af 7. december 1966
Louisiana-Fonden
 
Medlem af bestyrelsen for
C.L. Davids Fond og Samling
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
 
Aktier i Gyldendal: 0
Poul Tøjner
Merete Eldrup
Formand for revisionsudvalget
Næstformand
Næstformand Formand for revisionsudvalget
 
Adm. direktør for TV2 DANMARK A/S, født 1963
Indtrådt i bestyrelsen 2010 og senest genvalgt i 2016
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem
 
Medlem af bestyrelsen i
Nykredit Holding A/S (næstformand)
Nykredit Realkredit A/S (næstformand)
Rambøll Gruppen A/S
Bestyrelsesformand for tre TV2 DANMARK A/S-datterselskaber
 
Medlem af repræsentantskabet for
Realdania
 
Aktier i Gyldendal: 0
Merete Eldrup
Karen Dinesen
Redaktør, Gyldendal Uddannelse, født 1974
Valgt af medarbejderne i selskabet i 2014
 
Aktier i Gyldendal: 0
 
Karen Dinesen
Claus Gregersen
Adm. direktør for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, født 1961.
Indtrådt i bestyrelsen 2018
Ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af tilknytning til Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab
 
Medlem af bestyrelsen i
Vækstfonden (formand)
Skodsborg Sundhedscenter A/S (formand)
Rungsted Sundpark A/S (formand)
Skodsborg Sundpark A/S (formand)
Jeudan A/S (næstformand)
Skandinavisk Holding A/S
Fritz Hansen A/S
Simon Fougner Hartmanns Familiefond
Axcel Future
 
Aktier i Gyldendal: 0
Johanne Katz
Seniorredaktør, Gyldendal Børn & Unge, født 1967
Valgt af medarbejderne i selskabet i 2018
 
Aktier i Gyldendal: 0
Henning Persson
Redaktør, Hans Reitzels Forlag, Gyldendal Uddannelse, født 1959
Valgt af medarbejderne i koncernen ved suppleringsvalg i 2012 og genvalgt i 2014
 
Aktier i Gyldendal: 0
 

 
Henning Persson
Mette Lykke Ravn

Iværksætter og adm. direktør i Too Good To Go, født 1981
Indtrådt i bestyrelsen 2016
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen i
Too Good To Go Holding ApS

 

Aktier i Gyldendal: 0

 

 

Mette Ravn
Gregers Wedell-Wedellsborg

Adm. direktør, Matas A/S, født 1972
Indtrådt i bestyrelsen 2016
Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen
Vallø Stift
Dansk Erhverv
Bestyrelsesformand for seks Matas A/S-datterselskaber

Aktier i Gyldendal: 0

Gregers Wedell-Wedellsborg