Generalforsamling 11. april 2019

Generalforsamling 11. april 2019

Gyldendal afholder ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2019 kl. 15.30 i Klareboderne 3, København. Dagsorden og anden information om generalforsamlingen kan læses nedenfor.

Selskabets kapital udgør 20.400.000 kr. fordelt i aktier af 20 kr., i alt 1.020.000 stk. Af aktiekapitalen er 10.200.000 kr. A-aktier og 10.200.000 kr. B-aktier svarende til 510.000 stk. aktier i hver aktieklasse. Hver A-aktie på 20 kr. giver én stemme. B-aktier giver ikke stemmeret. Selskabet ejer 60 stk. A-aktier og 9.370 stk. B-aktier. Det samlede antal stemmer eksklusive selskabets egne aktier udgør således 509.940 stk., og den samlede aktiekapital eksklusive selskabets egne aktier udgør i alt 1.010.570 stk.

For eventuelle spørgsmål kan henvendelse ske til:

Gyldendal A/S

Att. Koncernsekretariatet

Klareboderne 3

1001 København K

Tel: 3375 5543

Fax: 3375 5556

Mail: aktionaerservice@gyldendal.dk