Regnskaber

Regnskaber

Et vanskeligt år med store forandringer

Økonomisk blev 2018 et vanskeligt år for Gyldendal-koncernen, hvor fald i indtjeningen på forlagsaktiviteterne på det private marked førte til en nedjustering af resultatforventningerne i august 2018. Årets resultat før skat blev som udmeldt 21 mio. kr.

De primære årsager til faldet i resultatet kan henføres til lagernedskrivninger på et bredt antal udgivelser, som ikke var tilpasset efterspørgslen, lavere salg af forventede bestsellere samt øget frafald af bogklubmedlemmer og lavere salg pr. medlem.

I maj 2018 tiltrådte Morten Hesseldahl som ny administrerende direktør for Gyldendal. Arbejdet med at udforme en ny strategi blev iværksat, og der er indledt en omfattende forandringsproces, som over de kommende år skal skabe fundamentet for et Gyldendal, der også i en digital virkelighed er en af Danmarks bærende udgivervirksomheder. Organisatorisk er der sket et generationsskifte på fremtrædende poster i koncernen.

I 2018 indgik Gyldendal aftale om tilkøb af to virksomheder, som begge havde fokus på forretningsområder, der stødte op til den traditionelle forlagsforretning. Guide2know tilbyder e-læringsmoduler til videreuddannelse af kommunernes sundhedsfaglige personale, og MentorDanmark tilbyder privat lektiehjælp til elever i grundskoler og ungdomsuddannelser. Købet af MentorDanmark gennemførtes 7. januar 2019.

Årets økonomiske nøgletal er:

  • Fald i omsætningen på 1 % (854 mio. kr. mod 863 mio. kr. i 2017)
  • EBIT-marginen blev 2,3 % (5,2 % i 2017)
  • Årets resultat før skat blev 21 mio. kr. og var som udmeldt i august lavere end i 2017 (45 mio. kr.). Resultatet efter skat blev 16 mio. kr. mod 34 mio. kr. i 2017
  • Der blev investeret 93 mio. kr. (95 mio. kr. i 2017)
  • Den investerede kapital blev forrentet med 5,5 % (12,7 % i 2017)
  • Egenkapitalen blev forrentet med 3,6 % (7,7 % i 2017), og soliditetsgraden var 59,8 % (59,8 % i 2017)
  • Koncernen har finansielle nettoaktiver, og likviditetsberedskabet er betryggende.

Gyldendal forventer i 2019 en omsætning, der er lidt højere end i 2018, og et resultat før skat på samme niveau som i 2018.