Regnskaber

Regnskaber

Første halvår 2018 på lavere niveau end 2017

Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for 2018 (perioden 1. januar – 30. juni 2018) for Gyldendal A/S. Halvårsrapporten er ikke revideret.

Koncernens omsætning i første halvår 2018 blev 362 mio. kr., hvilket var 4,6% højere end i 2017 (346 mio. kr.). Resultat før skat for første halvår blev -45 mio. kr. (-29 mio. kr. i 2017). Efter skat var resultatet for første halvår -35 mio. kr. (-23 mio. kr. i 2017). 

Regnskabsårets første halvår er traditionelt kendetegnet ved sæsonbetinget underskud, men det var i 2018 større end forventet. Resultatet var negativt påvirket af stigende produktionspriser og af lagernedskrivninger på bøger, som ikke har mødt den forventede efterspørgsel fra private forbrugere. Første halvår 2018 var i øvrigt kendetegnet ved:

  • Omsætning og indtjening på uddannelsesområdet svarede til forventningerne
  • Let stigende salg til forhandlere
  • Fortsat vækst i digital omsætning
  • Frafald af bogklubmedlemmer og lavere salg pr. medlem
  • Erhvervelse af Guide2know ApS, som udvikler e-læringsværktøjer til kommuner og institutioner

Gyldendal nedjusterer forventningerne til 2018
Ved selskabsmeddelelse udsendt 15. august 2018 nedjusterede Gyldendal forventningerne til året resultat før skat til omkring 20 mio. kr. Ved årets begyndelse forventedes et resultat før skat på samme niveau som i 2017 (45 mio. kr.).

Underskuddet i første halvår 2018 er større end forventet, og forventningerne til indtjeningen på det private marked i andet halvår er yderligere dæmpet. De primære årsager til nedjusteringen kan henføres til privatmarkedet:

  • Stigende nedskrivninger af et bredt antal udgivelser, som ikke var tilpasset efterspørgslen på privatmarkedet
  • Stigende kostpriser pr. produceret bog
  • Udskudte udgivelser og lavere salg af forventede bestsellere
  • Øget frafald af bogklubmedlemmer og lavere salg pr. medlem

Der er iværksat tiltag til revitalisering af bogklubberne og til reduktion af antal årlige udgivelser samt til nedbringelse af kostpriser, oplag og omkostninger. Disse tiltag vil dog først få mærkbar effekt på længere sigt.

Samlet set forventes for regnskabsåret 2018 en omsætning på samme niveau som i 2017 (863 mio. kr.) og et resultat før skat omkring 20 mio. kr.