5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen

5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen

  2017 2016 2015 2014 2013 *
Resultatopgørelse i mio. kr.          
Nettoomsætning 863,0 832,7 830,3 852,1 858,6
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 85,0 89,6 98,2 87,3 93,6
Driftsresultat (EBITA) 44,8 64,3 76,6 71,0 56,3
Resultat før finansielle poster (EBIT) 44,8 64,3 76,6 70,4 56,3
Resultat af finansielle poster, netto 0,5 (0,7) 2,7 2,0 1,5
Resultat før skat (af fortsættende aktiviteter) 45,3 63,6 76,6 69,0 54,8
Årets resultat (af fortsættende aktiviteter) 34,4 50,3 55,4 55,3 37,1
Årets resultat af ophørte aktiviteter          
Totalindkomst 34,4 50,3 55,4 55,3 37,1
Balance i mio. kr.          
Balancesum 759,0 793,8 712,0 748,7 707,4
Nettoarbejdskapital (NWC) 102,1 146,7 105,7 25,2 56,7
Investeret kapital, inkl. goodwill 363,7 344,7 250,1 248,1 326,3
Investeringer i materielle aktiver 7,9 14,5 10,3 0,0 0,0
Nettorentebærende gæld -102,2 -105,7 -168,3 -143,0 -57,3
Egenkapital 453,6 439,4 409,3 368,3 329,6
Pengestrømme i mio. kr.          
Årets forskydning i likvider 64,5 -70,0 -84,3 0,0 36,6
Årets nettoinvestering i aktiver 29,0 76,0 55,6 77,0 79,2
Regnskabsrelaterede nøgletal i %          
Overskudsgrad (EBITDA-margin) 9,9 10,8 11,8 10,2 10,9
Overskudsgrad (EBITA-margin) 5,2 7,7 9,2 8,3 6,6
Overskudsgrad (EBIT-margin) 5,2 7,7 9,2 8,3 6,6
Afkast på investeret kapital inkl. goodwill (ROIC incl. goodwill) 12,7 21,6 30,7 24,7 15,7
Finansiel gearing -22,5 -24,1 -41,1 -38,8 -17,4
Soliditetsgrad 59,8 55,4 57,5 49,2 46,6
Egenkapitalforrentning 7,7 11,9 15,7 16,9 11,6
Andre oplysninger          
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 448 430 403 388 494
Aktuel EPS, resultat pr. aktie, kr. 33,53 49,37 60,14 58,40 36,70
Udbytte pr. aktie, kr. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

* Sammenligningstal for 2013 er ikke tilpasset som følge af salget af distributionsvirksomheden Nordisk Bog Center A/S og som følge af ændring af indregning af omsætning for Publizon A/S i 2015.