Regnskaber

Regnskaber

Koncernens omsætning i første halvår 2019 blev 376 mio. kr., hvilket var 3,8% højere end i 2018 (362 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev forbedret med 10 mio. kr. til -35 mio. kr., og resultat før skat blev -39 mio. kr. (-45 mio. kr. i 2018). Efter skat var resultatet for første halvår -30 mio. kr. (-35 mio. kr. i 2018).

Forbedringen af driftsresultatet i forhold til første halvår 2018 kan primært henføres til forbedrede dækningsgrader og reducerede omkostninger i forlagsaktiviteterne på det private marked (trade).

Adm. direktør Morten Hesseldahl udtaler om halvårsrapporten: ”Vi har igangsat en ny strategi med omfattende forandringer. Det tager tid, inden de store effekter kan aflæses i regnskabstallene, men det er positivt, at driftsforbedringerne allerede begynder at vise sig. Jeg er også glad for, at de nye virksomheder i tilknyttede markeder bidrager til en stigende omsætning.”

Første halvår 2019 var i øvrigt kendetegnet ved:

  • Vækst i omsætningen fra tilkøbte virksomheder
  • Fortsat vækst i digital andel af omsætningen
  • Fald i salg af trykte lærebøger, som var forventet efter ophør af statslig tilskudsordning
  • Lavere bogklubsalg pga. forsinkelse af nye tiltag
  • MentorDanmark overtog pr. 3. juli 2019 MentorNorge, som er den førende udbyder af privat lektiehjælp i Norge

 

Gyldendal fastholder forventningerne til 2019

Ved regnskabsårets begyndelse forventede Gyldendal en omsætning i 2019, der var lidt højere end i 2018 (863 mio. kr.), og et resultat før skat på samme niveau som i 2018 (21 mio. kr.). Gyldendal fastholder disse forventninger.

 

København, den 21. august 2019
GYLDENDAL