Gyldendals aktier og kapital

Gyldendals aktier og kapital

Selskabets kapital består af 510.000 A-aktier og 510.000 B aktier. Den nominelle aktiestørrelse for både A- og B-aktier er 20 kr.

Forskellen på A- og B-aktier er alene knyttet til stemmeretten. Kun A-aktier har stemmeret. I visse tilfælde tillægger lovgivningen dog B-aktier stemmeret.

Fondskoderne for aktierne i Gyldendal er følgende:

Gyldendal A - DK0010247527

Gyldendal B - DK0010247600

Kapital

Gyldendals nominelle aktiekapital udgør 20,4 mio. kr. ligeligt fordelt på de to aktieklasser.

Hertil kommer ved udgangen af 2018 reserver på 429,0 mio. kr., således at den samlede egenkapital i alt udgør 449,4 mio. kr.

Ved udgangen af 2018 udgjorde den indre værdi pr. aktie 440,6 kr. Den indre værdi har i de sidste 10 år udviklet sig således:

  Kr.
2009 275,0
2010 278,5
2011 268,5
2012 279,2
2013 294,3
2014 328,9
2015 365,4
2016 430,8
2017 444,7
2018 440,6