Samfundsansvar

Titel Type Størrelse  
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2017 PDF 136.9 KB  
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2016 PDF 228.7 KB  
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2015 PDF 172.6 KB  
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 PDF 168.9 KB  
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 PDF 141.6 KB  
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2012 PDF 81.9 KB  
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2011 PDF 172.6 KB  
Lovpligtig redegørelse for Samfundsansvar 2010 PDF 86.8 KB  

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2017

Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Gyldendal A/S’ årsrapport for 2017 og omfatter således perioden 1. januar til 31. december 2017.

I. FORRETNINGSPLAN

Gyldendals mission er at berige danskerne med læring, kundskaber, kunst, kultur og læseoplevelser præget af mangfoldighed og høj kvalitet. Gyldendal skal ikke kun genremæssigt spænde vidt. Gyldendal og dets datterselskabers aktiviteter skal afspejle virkeligheden i alle dens aspekter og bidrage aktivt til oplysning og kulturel og demokratisk debat. Gyldendal betragter det som en væsentlig samfundsmæssig rolle at fastholde denne mangfoldighed i sin virksomhed.

Siden Gyldendal blev grundlagt i 1770 af Søren Gyldendal har denne mission været grundstammen i Gyldendals virke og er gennem årene blevet udvidet og kvalificeret i takt med tiden, så Gyldendal stedse er i dialog med sin samtid og har udsyn mod fremtiden med respekt for virksomhedens historiske ansvar for at levere kvalitet og mangfoldighed til danske boglæsere og skole- og undervisningssøgende.

Det er Gyldendals mål at bevare og udbygge positionen som landets førende og største forlagskoncern og at spille en aktiv samfundsmæssig rolle for at sikre de kompetencer, som er nødvendige i et moderne videnssamfund, og for at bidrage til oplysning samt kulturel og demokratisk debat. Forudsætningen for dette er, at Gyldendal er i stand til at tiltrække de mest attraktive rettigheder til de markeder, koncernen befinder sig på. Fundamentet for Gyldendals udgivelsespolitik og forudsætningen for langsigtet vækst og udvikling er en solid og forsvarlig økonomi, der skal sikres gennem en afbalancering af kulturelle og kommercielle hensyn.

Gyldendals forretning rettet mod markedet for læremidler er organiseret i Gyldendal Uddannelse og datterforlaget Systime. Trade-forretningen, det vil sige udgivelsesaktiviteter rettet mod det private marked, er placeret i Gyldendal Forlag, herunder Gyldendals Bogklubber, samt i datterforlaget Rosinante & Co.

Gyldendal ønsker at repræsentere en ansvarlig praksis i det daglige arbejde i koncernen og ønsker herunder at fremme adfærd, der bidrager til bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling, og som tager hensyn til menneskerettigheder. De økonomiske, sociale og miljømæssige forhold samt hensynet til menneskerettigheder hænger uløseligt sammen, og Gyldendal-koncernens samfundsansvar skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af en hensigtsmæssig udvikling af virksomheden.

Gyldendals fokus på samfundsansvar omfatter særligt arbejdet med at værne om ytringsfriheden og at stimulere læsning gennem en mangfoldig udgivelsespolitik. Det fordrer kompetente og engagerede medarbejdere, der skal favne nye kompetencer og indgå i en række konstruktive samarbejder, bl.a. med forfatterne. Derfor er medarbejdernes trivsel og udviklingen af deres kompetencer af stor betydning for Gyldendal og er højt prioriteret.