Samfundsansvar

Titel Type Størrelse  
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2015 PDF 172.6 KB  
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 PDF 168.9 KB  
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 PDF 141.6 KB  
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2012 PDF 81.9 KB  
Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2011 PDF 172.6 KB  
Lovpligtig redegørelse for Samfundsansvar 2010 PDF 86.8 KB  

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2015

Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Gyldendal A/S’ årsrapport for 2015 og omfatter således perioden 1. januar til 31. december 2015.

Gyldendal ønsker at repræsentere en ansvarlig praksis i det daglige arbejde i koncernen og ønsker herunder at fremme adfærd, der bidrager til bæredygtig økonomisk, social, miljø- og klimamæssig udvikling, og som tager hensyn til menneskerettigheder. De økonomiske, sociale, miljø- og klimamæssige forhold samt hensynet til menneskerettigheder hænger uløseligt sammen, og Gyldendal-koncernens samfundsansvar skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af en hensigtsmæssig udvikling af virksomheden.

Gyldendals fokus på samfundsansvar omfatter særligt arbejdet med at værne om ytringsfriheden og at stimulere læsning gennem en mangfoldig udgivelsespolitik. Det fordrer dygtige og engagerede medarbejdere, der formår at indgå i et konstruktivt og afbalanceret samarbejde med forfattere og andre rettighedshavere. Dette samspil er afgørende for Gyldendal, og derfor er udvikling af medarbejdernes kompetencer i gode og engagerende arbejdsmiljøer af stor betydning for Gyldendal.