august 25, 2016

Gyldendal fastholder forventningerne

PDF Download pdf 693.6 KB

Gyldendal fastholder forventningerne

Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for første halvår 2016 (perioden 1. januar — 30. juni 2016) for Gyldendal A/S. Halvårsrapporten er ikke revideret.

Koncernens omsætning i første halvår 2016 blev 340 mio. kr., hvilket var et fald på 5 % i forhold til 2015 (358 mio. kr.). Faldet i omsætningen var forventet, idet en betydelig del af forlagets nyhedsudgivelser var planlagt til at udkomme i efteråret.

Resultat før skat for første halvår blev -24 mio. kr. (-0,5 mio. kr. i 2015). Resultatnedgangen kan hovedsageligt henføres til det forventede fald i omsætningen samt planlagte forøgede omkostninger til fortsat udvikling af digitale produkter samt til it-systemer til understøttelse af væksten i digitalt salg. Herudover har en gennemført omlægning af pakkeforsendelser til en momspligtig ydelse medført en engangsudgift i distributionsomkostningerne i 2016 på 6 mio. kr. på grund af en korrektion af momsafregningen.

Efter skat var resultatet for første halvår -19 mio. kr. (-0,4 mio. kr. i 2015). Regnskabsårets første halvår er traditionelt kendetegnet ved sæsonbetinget underskud. Bortset fra den anførte engangsudgift i distributionsomkostningerne var halvårsresultatet som forventet.                                                            

Forventning til regnskabsåret 2016

For hele 2016 forventer Gyldendal fortsat et svagt faldende salg til privatmarkedet og et svagt stigende salg til uddannelsesmarkedet. I den forløbne del af regnskabsåret har det vist sig, at nogle af efterårets forventede bestsellere må udskydes til 2017, og den i foråret vedtagne gymnasiereform formodes ligeledes at udskyde salg til gymnasierne. Omfanget og effekten af disse forhold er på nuværende tidspunkt før studiestarten og efterårssæsonen vanskelig at vurdere.

På den baggrund er forventningerne til omsætning og resultat for hele 2016 behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Gyldendal fastholder dog forventningerne til 2016 med en omsætning og et driftsresultat på samme niveau som i 2015. Den anførte korrektion af momsafregningen og omstruktureringen af forlags- og bogklubaktiviteterne vil i 2016 medføre en række engangsomkostninger, og som tidligere udmeldt forventes i 2016 derfor fortsat et lavere resultat før skat af de fortsættende aktiviteter end i 2015.

 

København, den 25. august 2016

 

For yderligere information kontakt:

Stig Andersen, adm. direktør

Tlf.: 3375 5555 / 5151 1400


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Gyldendal A/S