februar 24, 2016

Et godt år med øget fokus på kerneforretningen

PDF Download pdf 2.3 MB

Et godt år med øget fokus på kerneforretningen

Gyldendal vurderer årets resultat i forhold til både de publicistiske målsætninger og de økonomiske perspektiver, og i begge henseender var 2015 et tilfredsstillende år.

I 2015 blev fokus på Gyldendals udgivelsesaktiviteter styrket ved frasalg af distributionsvirksomheden Nordisk Bog Center A/S pr. 6. juli 2015. Ved salget blev kapital, der var bundet i materielle anlægsaktiver, gjort disponibel til investeringer i udgivelsesaktiviteter og til at opbygge nye digitale produkter og tjenester.

Koncernens uddannelsesforlag udvidede og videreudviklede læringssystemer til alle uddannelsesniveauer, og udbredelsen af digitale læremidler til både folkeskolen og ungdomsuddannelserne blev markant forøget og skabte betydelig digital vækst i 2015. På det private marked voksede forbruget af digitale udgivelser også, men den trykte bog udgjorde fortsat langt hovedparten af det private marked. Hvor omsætningen af skøn- og faglitteratur til voksne viste en lille tilbagegang i 2015, var der et stigende salg af børne- og ungdomslitteratur.

I 2015, hvor omsætningen for de fortsættende aktiviteter (dvs. uden Nordisk Bog Center) på 830 mio. kr. var lidt lavere end i 2014, blev de økonomiske nøgletal forbedret yderligere:

  • Driftsresultatet (EBIT) blev forbedret med 6 mio. kr., og EBIT-marginen blev forøget fra 8,3% i 2014 til 9,2%
  • Resultat før skat steg fra 69 mio. kr. til 77 mio. kr. og efter skat blev resultatet 55 mio. kr. (55 mio. kr. i 2014)
  • Resultat af ophørte aktiviteter blev 6 mio. kr.
  • Den investerede kapital blev forrentet med 30,7% (24,7% i 2014)
  • Egenkapitalen blev forrentet med 15,7% (16,9% i 2012) og soliditetsgraden forøget til 49,2%
  • Finansiel gæld blev indfriet, og likviditeten blev fastholdt på et betryggende niveau

Gyldendal forventer et svagt faldende privat bogmarked og et svagt stigende uddannelsesmarked, og at koncernen i 2016 vil opnå en omsætning og et driftsresultat på samme niveau som i 2015.

En omstrukturering af forlags- og bogklubaktiviteterne forventes i 2016 at medføre engangsomkostninger vedrørende IT-omlægninger, flytte- og lokaleomkostninger m.v. Derfor forventes i 2016 et lavere resultat før skat end i 2015 af de fortsættende aktiviteter.

På selskabets ordinære generalforsamling 21. april vil bestyrelsen foreslå udbetaling af udbytte med 20 kr. pr. aktie svarende til 22,4 mio. kr. Bestyrelsen vil endvidere foreslå nedskrivning af selskabets kapital med nominelt 2,0 mio. kr. egne aktier samt fornyet bemyndigelse til opkøb af egne aktier med henblik på en fortsat adgang til opkøb af relevante aktieposter som praktiseret gennem en årrække.

 

For yderligere oplysninger:

Adm. direktør Stig Andersen

Telefon 3375 5555

Mobil 5151 1400


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Gyldendal A/S