november 26, 2015

Gyldendal fastholder forventningerne til årets resultat

PDF Download pdf 84.2 KB

Gyldendal fastholder forventningerne til årets resultat

Gyldendal frasolgte i juli 2015 dattervirksomheden Nordisk Bog Center A/S, som derfor ikke længere indgår i koncernens regnskab for de fortsættende aktiviteter, og sammenligningstal er justeret i overensstemmelse hermed.

 

Omsætningen faldt i tredje kvartal lidt og er efter årets første ni måneder 542 mio. kr. mod 555 mio. kr. i samme periode i 2014. Koncernens resultat før skat af fortsættende aktiviteter pr. 30. september 2015 er et overskud på 29 mio. kr. mod 35 mio. kr. i 2014. Resultatet er som forventet.

 

Salg af læremidler til grundskolerne, ikke mindst digitale læremidler, udviste vækst, hvorimod salg til ungdomsuddannelserne var udfordret. Omsætningen på det private marked var relativt stabil, bortset fra et fald i salg gennem bogklubber.

 

Det danske bogmarked antages i fjerde kvartal at udvikle sig som i 2014. Koncernens udgivelsesprogrammer i 2015 vurderes at have god kommerciel og litterær kvalitet over et bredt udvalg af titler.

 

Ledelsen forventer samlet set, at koncernen i regnskabsåret 2015 vil opnå en omsætning på ca. 800 mio. kr., hvilket vil være lidt lavere end tidligere udmeldt, men resultat før skat af de fortsættende aktiviteter forventes i 2015 fortsat at blive lidt bedre end i 2014.

 

Der er i perioden ikke indtruffet forhold, der væsentligt påvirker koncernens finansielle stilling.

 

København, den 26. november 2015

 

Direktionen:

 

Stig Andersen                Bjarne Ponikowski

Adm. direktør                Direktør

 

For yderligere informationer kontakt:

Adm. direktør Stig Andersen

Tlf.             3375 5555

Mob.           5151 1400

 


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Gyldendal A/S