august 27, 2015

Gyldendal opjusterer efter resultatfremgang i første halvår

PDF Download pdf 801.4 KB

Gyldendal opjusterer efter resultatfremgang i første halvår

Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for første halvår 2015 (perioden 1. januar — 30. juni 2015) for Gyldendal A/S. Halvårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

Gyldendal har efter balancedagen solgt samtlige aktier i dattervirksomheden Nordisk Bog Center A/S til Biblioteksmedier A/S pr. 6. juli 2015. Halvårsrapporten er tilpasset således, at resultatopgørelse og balance for Nordisk Bog Center ikke indgår i konsolideringen med de fortsættende aktiviteter men er indregnet og præsenteret som "ophørende virksomhed". 

Koncernens omsætning i første halvår 2015 for de fortsættende aktiviteter blev 336 mio. kr., hvilket var en stigning på 3,7 % i forhold til 2014 (324 mio. kr.). Stigningen kan tilskrives et højere salg på uddannelsesmarkedet, idet salget til det private marked via forhandlere og bogklubber var på niveau med 2014.

Resultat før skat for første halvår blev forbedret fra et underskud på -13 mio. kr. i 2014 til et overskud på 4 mio. kr. i 2015. Af resultat før skat hidrørte 5 mio. kr. fra de ophørende aktiviteter i Nordisk Bog Center. Efter skat blev resultatet 3 mio. kr. (-10 mio. kr. i 2014).

 

Fordeling af resultat før skat (mio. kr.) 2015 2014
Fortsættende aktiviteter -0,5 -13,8
Ophørende virksomhed (NBC) 4,9 0,9
Samlet resultat før skat 4,4 -12,9

 

Gyldendal har traditionelt underskud i årets første halvår. De senere års fokus på indtjeningsforbedringer i såvel forlags- som distributionsaktiviteterne er fortsat i 2015 og har haft positiv effekt i begge segmenter. Særligt det kontinuerlige fokus på produktions- og distributionsomkostninger har båret frugt. Halvårsresultatet var bedre end forventet.                                                             

Forventning til regnskabsåret 2015

For hele 2015 forventer Gyldendal fortsat et svagt faldende salg til privatmarkedet og et svagt stigende salg til uddannelsesmarkedet. Som oplyst i selskabsmeddelelsen 3. juli 2015 vil Gyldendals koncernomsætning blive reduceret som følge af frasalget af Nordisk Bog Center, og ledelsen forventer, at koncernen i 2015 vil opnå en omsætning på ca. 825 mio. kr., hvilket vil være på niveau med omsætningen i 2014 for de fortsættende aktiviteter. 

Resultatet i første halvår var bedre end forventet. På den baggrund forventes for hele 2015 for de forsættende aktiviteter et lidt bedre resultat før skat end i 2014 og således bedre end de tidligere udmeldte resultatforventninger.

 

København, den 27. august 2015

 

For yderligere information kontakt:

Stig Andersen, adm. direktør

Tlf.: 3375 5555 / 5151 1400


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Gyldendal A/S