juli 3, 2015

Gyldendal A/S sælger distributionsselskab til Biblioteksmedier A/S

PDF Download pdf 163.0 KB

Gyldendal A/S sælger distributionsselskab til Biblioteksmedier A/S

_____________________________________________________________________

Gyldendal A/S har i dag indgået aftale om overdragelse af dattervirksomheden Nordisk Bog Center A/S til Biblioteksmedier A/S. Overdragelsen finder sted pr. 6. juli 2015.

Nordisk Bog Center varetager lagring og distribution af koncernens og yderligere ca. 400 forlags udgivelser samt tilbyder logistikservices til bogklubber, forhandlere og netboghandlere. I 2015 har selskabet overtaget prissammenligningstjenesten bogpriser.dk gennem fusion med søsterselskabet Flexional ApS.

For at sikre en forbedret ressource- og kapacitetsudnyttelse indledte Nordisk Bog Center i 2014 et samarbejde med PostNord Danmark, som varetager selskabets interne lager- og ekspeditionsfunktioner.

Bogmarkedet og markederne for læremidler på alle uddannelsesniveauer ændrer sig blandt andet som følge af en øget digitalisering. Gyldendal ønsker at styrke sit fokus på udgivelsesaktiviteter og på at opbygge nye digitale produkter og tjenester til disse markeder. Gyldendals ledelse har i den forbindelse vurderet, at distributionsaktiviteten udføres mere hensigtsmæssigt i samarbejde med en strategisk logistikpartner, og at ejerskabet af Nordisk Bog Center ikke længere har væsentlig strategisk betydning for koncernen. Gyldendal viderefører sit hidtidige samarbejde med Nordisk Bog Center under nyt ejerskab af Biblioteksmedier A/S.

Nordisk Bog Center beskæftigede i 2014 gennemsnitligt 18 medarbejdere. På overtagelsesdagen udgjorde egenkapitalen knap 85 mio. kr. Virksomhedens hovedtal for de seneste tre regnskabsår var:

 

Hovedtal i mio. kr. 2012 2013 2014
Nettoomsætning 79 80 78
Årets resultat 2 4 9
Egenkapital 73 77 87

Biblioteksmedier overtager den samlede aktiekapital i Nordisk Bog Center A/S for en kontant købesum på 88 mio. kr. Transaktionen medfører i 2015 en skattefri aktieavance på 5 mio. kr. og et resultat før skat af ophørte aktiviteter på ca. 5 mio. kr., som er det forventede resultat i Nordisk Bog Center indtil overtagelsesdagen. 

De fortsættende aktiviteter i Gyldendal-koncernen påvirkes af transaktionen i 2015 med en reduktion af omsætningen på ca. 30 mio. kr., der vedrører den koncerneksterne omsætning i Nordisk Bog Center. Transaktionen medfører en nedgang i resultat før skat på 10-15 mio. kr., svarende til det forventede årsresultat i Nordisk Bog Center. Transaktionens nettoindvirkning på koncernens egenkapital i 2015 forventes at være beskeden.

Biblioteksmedier supplerer med overtagelsen af Nordisk Bog Center sine aktiviteter inden for leverancer af bøger og AV-materialer til biblioteker og skoler. Nordisk Bog Center kommer dermed ind i en virksomhed, der har logistik som sin kerneaktivitet.

 

Direktionen

 

For yderligere information kontakt:

Direktør Bjarne Ponikowski, telefon 2529 2282


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Gyldendal A/S