februar 21, 2017

Et godt år med betydelige investeringer i fremtiden

PDF Download pdf 3.5 MB

Regnskabsmeddelelse 2016

____________________________________________________

Et godt år med betydelige investeringer i fremtiden

Gyldendal vurderer årets resultat i forhold til både de publicistiske og de økonomiske målsætninger, og i begge henseender var 2016 et tilfredsstillende år.

Året var præget af betydelige investeringer i digitale produkter og digitale salgs- og leverancesystemer samt investeringer i forlag og rettigheder. Endvidere blev der i 2016 gennemført en intern sammenlægning af forlags- og bogklubaktiviteter for at styrke og koordinere salgsindsatsen på det private marked. Disse tiltag, investeringer og engangsomkostninger var hovedårsagerne til, at driftsresultatet i 2016 blev lavere end i 2015. Årets omsætning og resultat før skat var som forventet.

I 2016 opkøbte Gyldendal forlagene Tiderne Skifter og Nyt Nordisk Forlag, som begge er integreret i moderselskabet.

Digitaliseringen satte også i 2016 sit præg på udgivelsesaktiviteterne. Koncernens uddannelsesforlag udvidede og videreudviklede læringssystemer til alle uddannelsesniveauer, og udbredelsen af digitale læremidler til både folkeskolen og ungdomsuddannelserne blev markant forøget og skabte betydelig digital vækst. Endvidere har Gyldendal indenfor skøn- og faglitteratur iværksat en omfattende digitalisering af klassiske forfatterskaber og litterære værker med henblik på at fremtidssikre den danske kulturarv. Gyldendal nærmer sig et katalog på 8.000 digitale værker.

De betydelige investeringer og tiltag, der forventes at styrke Gyldendals position i de kommende år, har præget årets økonomiske nøgletal, der vurderes som tilfredsstillende:

 

  • Omsætningen blev 833 mio. kr. (830 mio. kr. i 2015)

 

  • EBIT-marginen blev 7,7 % (9,2 % i 2015)

 

  • Årets resultat før skat blev 64 mio. kr. og var som forventet lavere end i 2015 (77 mio. kr.). Årets resultat efter skat blev 50 mio. kr. mod 55 mio. kr. i 2015.

 

  • Investeringerne blev forøget til 82 mio. kr. (54 mio. kr. i 2015)

 

  • Den investerede kapital blev forrentet med 21,6 % (30,7 % i 2015)

 

  • Egenkapitalen blev forrentet med 11,9 % (15,7 % i 2015), og soliditetsgraden var 55,4 % (57,5 % i 2015)

 

  • Koncernen har netto finansielle aktiver, og likviditetsberedskabet er betryggende

 

Gyldendal forventer et svagt faldende privat bogmarked og et svagt stigende uddannelsesmarked, og at koncernen i 2017 vil opnå en omsætning og et driftsresultat på samme niveau som i 2016.

 

For yderligere oplysninger:

 

Adm. direktør Stig Andersen

Telefon 3375 5555

Mobil 5151 1400


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Gyldendal A/S