5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen

  2015 2014 2013 2012 2011
Resultatopgørelse i mio. kr.          
Nettoomsætning 830,3 852.1 858,6 855,8 885,5
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 98,2 87.3 93,6 73,7 85,5
Driftsresultat (EBITA) 76,6 71.0 56,3 48,2 66,6
Resultat før finansielle poster (EBIT) 76,6 70,4 56,3 48,2 73,0
Resultat af finansielle poster, netto 2,7 2.0 1,5 3,0 2,3
Resultat før skat 76,6 69.0 54,8 45,2 70,8
Årets resultat af fortsættende aktiviteter 55,4 55,3 37,1 32,1 54,4
Årets resultat af ophørte aktiviteter 5,8 3.7 - - -

Balance i mio. kr.
         
Balancesum 712,0 748,7 707,4 660,6 648,1
Nettoarbejdskapital 105,7 25,2 56,7 116,0 132,8
Investeret kapital, inkl. goodwill 250,1 248.1 326,3 392,1 414,6
Investeringer i materielle aktiver 10,3 9,6 20,7 10,2 25,1
Nettorentebærende gæld -168,3 -143,0 -57,3 14,5 48,3
Egenkapital 409,3 368,3 329,6 312,7 300,8

Pengestrømme i mio. kr.
         
Årets forskydning i likvider -84,3 11,3 36,6 20,9 -24,5
Årets nettoinvestering i aktiver 55,6 77,0 79,2 16,4 32,0

Regnskabsrelaterede nøgletal i %
         
Overskudsgrad (EBITDA-margin) 11,8 10,2 10,9 8,6 9,7
Overskudsgrad (EBITA-margin) 9,2 8,3 6,6 5,6 7,5
Overskudsgrad (EBIT-margin) 9,2 8,3 6,6 5,6 8,2
Afkast på investeret kapital inkl. goodwill          
(ROIC inkl. goodwill) 30,7 24,7 15,7 12,2 16,4
Finansiel gearing -41,1 -38,8 -17,4 4,6 16,0
Soliditetsgrad 57,5 49,2 46,6 47,1 46,2
Egenkapitalforrentning 15,7 16,9 11,6 10,6 17,9

Andre oplysninger
         
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 403 388 494 513 514
Aktuel EPS (Resultat pr. aktie), kr. 60,14 58,4 36,7 31,7 52,6
Udbytte pr. aktie, kr. 20,00 20,0 20,0 20,0 20,0

 

* Sammenligningstal for 2011-2013 er ikke tilpasset som følge af salget af distributionsvirksomheden Nordisk Bog Center A/S og som følge af ændring af indregning af omsætning for Publizon A/STitle Type Size  
Hoved- og nøgletal 2015 PDF 28.2 KB