5 års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen

  2016 2015 2014 2013* 2012*
           
Resultatopgørelse i mio. kr.          
Nettoomsætning 832.7 830.3 852.1 858.6 855.8
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 89.6 98.2 87.3 93.6 73.7
Driftsresultat (EBITA) 64.3 76.6 71.0 56.3 48.2
Resultat før finansielle poster (EBIT) 64.3 76.6 70.4 56.3 48.2
Resultat af finansielle poster, netto -0.7 2.7 2.0 1.5 3.0
Resultat før skat af fortsættende aktiviteter 63.6 76.6 69.0 54.8 45.2
Årets resultat af fortsættende aktiviteter 50.3 55.4 55.3 37.1 32.1
Årets resultat af ophørte aktiviteter - 5.8 3.7 - -
Totalindkomst 50.3 55.4 55.3 37.1 32.1
           
Balance i mio. kr.          
Balancesum 793.8 712.0 748.7 707.4 660.6
Nettoarbejdskapital (NWC) 146.7 105.7 25.2 56.7 116.0
Investeret kapital, inkl. goodwill 344.7 250.1 248.1 326.3 392.1
Investeringer i materielle aktiver 14.5 10.3 9.6 20.7 10.2
Nettorentebærende gæld -105.7 -168.3 -143.0 -57.3 14.5
Egenkapital 439.4 409.3 368.3 329.6 312.7
           
Pengestrømme i mio. kr.          
Årets forskydning i likvider -70.0 -84.3 11.3 36.6 20.9
Årets nettoinvestering i aktiver 76.0 55.6 77.0 79.2 16.4
           
Regnskabsrelaterede nøgletal i %          
Overskudsgrad (EBITDA-margin) 10.8 11.8 10.2 10.9 8.6
Overskudsgrad (EBITA-margin) 7.7 9.2 8.3 6.6 5.6
Overskudsgrad (EBIT-margin) 7.7 9.2 8.3 6.6 5.6
Afkast på investeret kapital inkl. goodwill (ROIC incl. Goodwill) 21.6 30.7 24.7 15.7 12.2
Finansiel gearing -24.1 -41.1 -38.8 -17.4 4.6
Soliditetsgrad 55.4 57.5 49.2 46.6 47.1
Egenkapitalforrentning 11.9 15.7 16.9 11.6 10.6
           
Andre oplysninger          
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 425 403 388 494 513
Aktuel EPS, resultat pr. aktie, kr. 49.37 60.14 58.40 36.70 31.75
Udbytte pr. aktie, kr. 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

 

* Sammenligningstal for 2012-2013 er ikke tilpasset som følge af salget af distributionsvirksomheden Nordisk Bog Center A/S og som følge af ændring af indregning af omsætning for Publizon A/S i 2015.Title Type Size  
Hoved- og nøgletal 2016 PDF 24.2 KB