Vedtægter

V E D T Æ G T E R

 

for

 

GYLDENDAL A/S

 

Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændring senest på

generalforsamlingen den 20. april 2010 og bestyrelsesmøde den 20. maj 2016

Vedtaget på bestyrelsesmøde i selskabet den 20. maj 2016

 

 

_______________________________________________

Advokat Elisabeth Nøjgaard