Bestyrelse

I henhold til Gyldendals vedtægter vælges bestyrelsen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den ordinære generalforsamling i april 2015 er alle generalforsamlingsvalgte medlemmer således på valg. Den siddende bestyrelse valgt af generalforsamlingen er repræsenteret ved to kvinder og tre mænd.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af medarbejderne vælges for fire år ad gangen. Der afholdtes medarbejdervalg i 2014.

 

Poul Erik Tøjner
Formand
Merete Eldrup
Næstformand
Formand for revisionsudvalget
Karen Dinesen
Claus Gregersen
Johanne Katz
Henning Persson
Mette Lykke Ravn
Gregers Wedell-Wedellsborg