Bestyrelse

I henhold til Gyldendals vedtægter vælges bestyrelsen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den ordinære generalforsamling i april 2014 er alle generalforsamlingsvalgte medlemmer således på valg. Den siddende bestyrelse valgt af generalforsamlingen er repræsenteret ved to kvinder og tre mænd.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af medarbejderne vælges for fire år ad gangen. Der afholdes medarbejdervalg i 2014 inden den ordinære generalforsamling.

 

Poul Erik Tøjner
Formand
Merete Eldrup
Næstformand
Formand for revisionsudvalget
Karen Dinesen
Katrine Cohen
Preben Mejer
Jens Due Olsen
Henning Persson
Lene Tranberg