Generalforsamling 25. april 2017

Gyldendal afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2017 kl. 15.00 i Klareboderne 3, København. Dagsorden og anden information om generalforsamlingen offentliggøres 3-5 uger før generalforsamlingen kan læses nedenfor.

Selskabets kapital udgør 20.400.000 kr. fordelt i aktier af 20 kr., i alt 1.020.000 stk. Af aktiekapitalen er 10.200.000 kr. A-aktier og 10.200.000 kr. B-aktier svarende til 510.000 stk. aktier i hver aktieklasse. Hver A-aktie på 20 kr. giver én stemme. B-aktier giver ikke stemmeret. Selskabet ejer 60 stk. A-aktier og 9.370 stk. B-aktier. Det samlede antal stemmer eksklusive selskabets egne aktier udgør således 509.940 stk., og den samlede aktiekapital eksklusive selskabets egne aktier udgør i alt 1.010.570 stk.

For eventuelle spørgsmål kan henvendelse ske til:

Gyldendal A/S

Att. Koncernsekretariatet

Klareboderne 3

1001 København K

Tel: 3375 5523

Fax: 3375 5556

Mail: aktionaerservice@gyldendal.dk

2017
PDF Indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag  72.7 KB
PDF Årsrapport 2016  3.5 MB
PDF Vedtægter, 20. maj 2016 618.6 KB
PDF Tilmeldingsblanket 119.5 KB
PDF Fuldmagt- eller brevstemmeblanket 134.1 KB
PDF Selskabsmeddelelse om forløb af generalforsamlingen  38.3 KB