Generalforsamling 25. april 2017

Gyldendal afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2017 kl. 15.00 i Klareboderne 3, København. Dagsorden og anden information om generalforsamlingen offentliggøres 3-5 uger før generalforsamlingen.

Fristen for forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen udløber den 13. marts 2017. Der kan stilles skriftlige spørgsmål ved henvendelse til koncernsekretariatet nedenfor, ligesom der mundtligt kan stilles spørgsmål ved fremmøde på generalforsamlingen.

Selskabets kapital udgør 20.400.000 kr. fordelt i aktier af 20 kr., i alt 1.020.000 stk. Af aktiekapitalen er 10.200.000 kr. A-aktier og 10.200.000 kr. B-aktier svarende til 510.000 stk. aktier i hver aktieklasse. Hver A-aktie på 20 kr. giver én stemme. B-aktier giver ikke stemmeret. Selskabet ejer 60 stk. A-aktier og 9.370 stk. B-aktier. Det samlede antal stemmer eksklusive selskabets egne aktier udgør således 509.940 stk., og den samlede aktiekapital eksklusive selskabets egne aktier udgør i alt 1.010.570 stk.

For eventuelle spørgsmål kan henvendelse ske til:

Gyldendal A/S

Att. Koncernsekretariatet

Klareboderne 3

1001 København K

Tel: 3375 5523

Fax: 3375 5556

Mail: aktionaerservice@gyldendal.dk

2017